TÄNKTE STARTA UPP EN BIBELTJÄNST

jag har samlat på mig en massa teologiska böcker under en period, och nu hade jag tänkt att förena nytta med nöje, jag hade tänkt att bibeltjänsten ska vara 100% gratis, och tjänsten skulle funka så att jag uppmuntrar folk att fråga frågor om olika bibelställen, och sen är det min uppgift att utifrån dom böcker jag har, leta upp vad betydelsen av dessa bibelställen betyder, det kan också vara att man har någon fråga som är baserad på bibeln, det kan vara en kritisk fråga eller vilken annan fråga som helst, och svaret kommer i de flesta fall ge skriftligt till den personen som frågar, och för att jag inte ska bryta mot någon upphovsrättslag så kommer jag inte citera exakt vad det står i böckerna, utan bara ge min tolkning av det jag läser i böckerna. för jag tror nämligen att man kan hitta alla svar i bibeln, oavsett vilken bibelfråga man har 🙂 vissa frågor är svårare än andra, men det finns alltid ett svar.. jag hade tänkt starta upp bibeltjänsten inom kort, ska bland andra göra en reklamfilm om min tjänst.

här kommer två exempel av riktiga personer som frågat mig om vad bibeln menar med detta. det första exemplet kommer från en kille som undrar var någonstans man kan hitta Dinosaurier i Bibeln..

och här kommer mitt svar:

bibeln är guds ord till människan, bibeln är inte till för att lära om oss växter mm,utan det får vi människor lära oss själva… dessutom finns det andra böcker idag som människan har skrivit om det. för om gud pratade om dinosaurier i bibeln så hade inte folk vetat vad dinosaurier var för någonting, och då hade man säkerligen förkastat bibeln, för i bibeln så finns det mycket saker som man nämner där mycket för att det finns i deras kultur, t.ex en berättelse om senapsfröet, jesus sa till lärljungarna att om man har en tro stort som världens minsta frö, senapsfröet, då ska man fortfarande komma in i guds rike..men idag vet vi att senapsfröet inte var det minsta fröet, men det viktiga här är inte faktan, utan det jesus menade. för lärljungarna så var senapsfröet världens minsta frö just då i den stunden. och innan dna fanns så om det stod något i bibeln om dna så hade människan inte förstått någonting om det om de hade läst om det i bibeln innan dna:t uppfanns..
och detta är från 1 moseboken vers 20-25 bibel 2000
20Gud sade: ”Vattnet skall vimla av levande varelser, och fåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet.” 21Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. 22Gud välsignade dem och sade: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Och på jorden skall fåglarna föröka sig.” 23Det blev kväll och det blev morgon. Det var den femte dagen.
24Gud sade: ”Jorden skall frambringa olika arter av levande varelser: boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.” Och det blev så. 25Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.
om man ser på vers 20 -vattnet ska vimla av levande varelser (det var så det första livet uppkom) det står inte att det är fiskar, vetenskapen säger att de första livet var celler och bakterier, som senare blev fiskar… i vers 21 står det att det fanns olika arter av fåglar, vilket pekar på att det var olika typer av dinosaurier, eftersom vi vet idag är fåglarna släkt med dinosaurierna, vilket samtidigt pekar på en evolutionsteori. i vers 20 står det att fåglarna flyger under himlavalvet, och det menas att dinosaurierna utvecklade flygförmågan, sen kom kometen som utrotade dinosaurierna, och då kommer vers 24 in, där det står att – jorden ska frambringa olika levande varelser, och med det menas däggdjuren…och lägg märke till vers 23 och 24, och att en dag skiljer mellan vers 23 och 24, vilket visar på att bibeln vill markera att det hände något, vilket pekar på en komet som utraderade de flesta dinosaurier, bortsett från små dinosaurier, som är våra nutida fåglar, eftersom gud lägger fokus på andra DJURGRUPPER I VERS 24.
.om man ser job 40:15-41:1 så kan detta beskrivas som en dinosaurie, men de flesta forskare är eniga om att det kan vara en flodhäst eller en elefant… men många kreationister tror med hjälp av detta bibelstället att människor och dinosaurier levde sida vid sida, och det tror dom eftersom att de ej tror på evolutionsteorin..en annan minimal möjlighet är att job ser ett fotavtryck av en dinosaurie och gud beskriver för job hur dinosaurien såg ut baserat på fotavtrycket.
det finns ett varijerande tidsavstånd mellan olika händelser i bibeln, och folk frågar sig hur man kan skapa hela jorden med djur och allt på bara 7 dagar, men detta är inte 7 bokstavliga skapelsedagar, utan detta med att 24 timmar är ett dygn är en mänskligt påfund och man använder drake som symbol när man skulle beskriva saker och ting i bibeln, och drakens beskrivning i bibeln är väldigt lik en köttättande dinosaurie, så en teori är att man har sett till exempel ett skelett från en dinosaurie och sedan kallat denna dinosarie som en drake. gud skapade dinosaurierna för att visa sin storhet. för att visa oss människor hur stor och mäktig gud är, och det håller även kristna astrologer med om
man nämner inte alla djur i detalj, för även under dinosauriernas tid fanns det olika typer av dinosaurier och små däggdjur och om bibeln skulle nämna alla djur i detalj så skulle det tappa fokus från det viktiga i guds budskap man kan hitta i bibeln.

den andra frågan kommer från en kille som undrar vad följande bibelställe betyder…hämtat från matteus 12:31-32..

All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse

och här kommer mitt svar:

många blandar felaktigt in treenigheten i detta skriftstället och att detta bibelstället talar emot en treenighet, men ett svar på din fråga är -den som säger mot människosonen tolkar jag det med det jag läser är att om man missförstår jesus ord och handlingar men ändå tror på honom, då ska man få förlåtelse, många lärljungar gjorde det för att dom hade aldrig varit med om sådana här saker tidigare som hände dom, och dom hade inte hela bilden av vad som var guds avsikt med världen som jesus hade. men om man tror att jesus verk är satans verk intill döden, då får man inte förlåtelse, för det är den helige anden som avgör om vi kommer få evigt liv eller inte för om man läser i uppenbarelseboken kapitel 7 vers 4 så står det såhär
4Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar
och sigillet i detta fallet är guds helige ande, och de 144 000 är ett symboliskt tal som står för alla som tror på jesus (den rätte jesus)
men om man tror att det är jesus verk och inte satans och om man är rädd för detta bibelstället som du ville ha svar på, då är det ett tecken på att man kan få förlåtelse för sin synd, eftersom man ångrar dom och säger då samtidigt att det var jesus verk och inte satan, då får man förlåtelse, men om man hävdar fram till sin död att jesus är satans hantlangare, då kommer man inte få förlåtelse..för jesus gör underverk genomden helige anden och den helige anden gör underverk genom jesus…sen får man se detta i sin kontext, vilka pratar jesus till? vilka förkunskaper har dom om gesus och evangeliet och ett skriftställe som tar upp din fråga är också markusevangeliet 3:20-30 där jesus ska driva ut demoner, men de skriftlärda säger att jesus är besatt av beelsebul som är ett judiskt namn för djävulen, men dom som tror att jesus är guds son tror också på jesus.
20När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. 21Hans anhöriga fick höra det och gav sig i väg för att ta hand om honom; de menade att han var från sina sinnen. 22De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem sade att han var besatt av Beelsebul och att det var med demonernas furste som han drev ut demonerna. 23Han kallade dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut Satan? 24Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. 25Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. 26Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han inte bestå – det är slutet för honom. 27Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder honom; sedan kan han plundra hans hus. 28Sannerligen, människorna skall få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den heliga anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30De hade ju sagt att han hade en oren ande.
sen finns det ett bibelställe som klargör detta ytterliggare, i johannesevangeliet kap 3 vers 5-8 där jesus pratar om den avgudadyrkan men oxå om att människan är under guds ledning om man tar emot den helige anden.
5Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. 6Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. 7Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. 8Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.”
och om du undrar hur jag får ihop detta med avgudadyrkan så kan du kolla i hesekiel kap 36 vers 25-27
Då skall de inse att jag är Herren, säger Herren Gud. 24Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. 25Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. 26Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. 27Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem.
om man förnekar inför andra människor att man är kristen, ja då förnekar man också gud, och eftersom man förnekar gud inför andra människor så tror man att det ska hjälpa oss i olika situationer, t.ex om man söker jobb och någon frågar mig om jag är kristen och jag vet att jag är det men ändå förnekar gud, men då säger jag i samma andetag att gud är inte med mig när jag är i jobbiga situationer där folk frågar mig om jag är kristen och dom vill att jag ska försvara den kristna tron, och då säger satan – du kan inte försvara din tro, säg att du inte är troende, och då lyssnar man på satan istället för på gud,. för om inte förnekar gud i sådana svåra situationer, då är guds ande med mig och hjälper mig att förklara för de icketroende vad bibeln menar..och ett exempel på detta är när jesus undervisar sina lärljungar och han säger till dom i matteusevangeliet kap 5 vers 11 där jesus säger:
– Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. 12Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.
och ett exempel på detta är när gud är med oss är när moses talar med gud genom en brinnande buske och gud ber honom befria israeliterna ur egypten, och mose ifrågasatte gud om han verkligen var rätt person eftersom att mose hade ju till och med mördat och trodde att dom inte skulle lyssna på honom och att dom skulle döda honom… men då säger gud till mose ”Jag skall vara med dig, och detta är tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta berg.” 2 moseboken kap 3 vers 12
men om vi säger att mose vägrade lyssna på gud, om han tänkte att ”jag är inte rädd för gud, men jag är rädd för vad israels folk kommer göra mot mig… då hade mose förkastat gud och sa då att människorna hade mer makt än gud och att gud är maktlös och kan ej skydda mose… vi har en fri vilja, och den fria viljan är en gåva från gud, och den fria viljan är det upp till var och en att förvalta på bästa sätt..
det kan tolkas så att om man misstolkar jesus ord, då ska man få förlåtelse, för bibeln ger oss en stor tolkningsfrihet, men ibland tolkar vi människor fel på grund av att vi är just människor, vi är inte allvetande och det vet gud, och därför förlåter han oss.. men om man förstår jesus ord, men man väljer att ändå att medvetet använda jesus lära emot jesus och att man tänker bara utifrån sina egna syften, han kommer straffas, t.ex om man tar upp kollekt och säger att dessa pengar ska gå till svältande barn i rumänien, men sen stoppar man pengar i egen ficka. och ett bibelställe som refererar till detta är matteusevangeliet kap 7 vers 21-23
21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’
och ett bibelställe det kan kopplas samman med är matteusevangeliet kapitel 6 vers 5-8
5När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.
och det kan oxå kopplas samma med exorsism, till exempel när jesus väckte upp döda, t.ex jesus väckte upp lasarus för att visa människorna att jesus är den enda vägen till evigt liv, och då var det många som inte trodde på jesus att han kunde väcka upp döda, dom trodde det var fejk och tror så fortfarande, men detta kan dom få förlåtelse för och därför själva sen kan få evigt liv.
sen finns det många som säger att jesus är en annan person än vad jesus är, dom är falska profeter och förkastar den helige anden. och om dom tror så in till döden så får man ta konsekvenser för det. och för att man ska lära kunna veta vilken väg det är som är rätt så gäller det att under hela livet ha som målsättning att lära känna jesus och vandra på den smala vägen… kolla i johannes evangelium kapitel 14 vers 5-6
5Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig
och sen finns det en liknande vers i hebreerbrevet kap 6 vers 4-6
4Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande 5och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, 6dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse, eftersom de korsfäster Guds son en andra gång och gör honom till åtlöje.
här pratas det om judar som blir kristna, men som ändå väljer att gå tillbaka till judendomen, och då förnekar dom ju jesus som guds son och på det viset förkastar dom det jesus har lärt dom och tror inte på det nya förbundet.
om man läser matteus kapitel 12 vers 9-14 så lär det bibelstället oss att man ska ta till sig det jesus lär oss och inte hålla oss kvar i gamla vanor som tidigare talat emot jesus lärdomar, samtidigt talar detta bibelstället om för oss hur den himelska uppståndelsen kommer att bli genom att tro på jesus, där vi alla kommer vara friska.
9Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. 10Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: ”Är det tillåtet att bota på sabbaten?” De ville ha något att anklaga honom för. 11Han svarade: ”Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? 12Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten.” 13Sedan sade han till mannen: ”Håll fram din hand.” Han höll fram den, och den blev lika frisk som den andra. 14Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

 

 

Annonser

CLASSES LILLA BLOGG ÄLSKAR KOMMENTARER

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s