PARTIPROGRAM


Partiets Partisymbol, om man vill göra en egen på ett enklare sätt, kan man göra en glad gubbe med CLB skrivet på vänstersidan
detta är ett partiprogram till ett fejkparti jag har skapat, i begreppet fejkparti menar jag hur ett partiprogram ska se ut för ett sverige jag vill ha, så kortfattat som möjligt, detta partiprogram ska tas för vad det är, ett fejkat partiprogram, som inte tar hänsyn till ekonomiska beräkningar eller liknande, det kommer hela tiden uppdateras, men kontakta mig om du tycker att något saknas, syftet med detta partiprogram är att dels dela med mig av mina värderingar, samt att höra andras motsättningar och medsättningr till detta partiprogram.

ämnen som kommer att behandlas

Grundsynen på allas lika värde
Svensk Ekonomi
Arbetslösheten och Utanförskap
Vård , Skola och Omsorg
Jämställdhet
Invandring
Monarki eller Republik?
Sveriges styre
Djurhållning
utrikespolitik
miljö
Brott och Straff
Underklass, Medelklass och Överklass
Kultur och medborgarrätt
Lag och Ordning
Vin och Sprit och tobak
Svenska Kyrkan och Frikyrkor
Mobbning
Det Svenska Försvaret
Europeisk valuta
Kollektivtrafiken
Landsbygden

1. Grundsynen på allas lika värde

detta är något som är det grundläggande i min livsfilosofi, alla ska ha ett samma förutsättningar vare sig vilken hudfärg man har, det ska inte spela någon roll var någonstans i världen man bor

2. Svensk Ekonomi

svensk ekonomi ska vara så lokal som möjligt, man ska inte bli för centralstyrd från något huvudkontor i stockholm eller t.ex från bryssel, sverige ska exportera mycket till utlandet, men då gäller det att vi har en bra marknadsföring och kan marknadsföra sverige bättre än vad vi gör idag.

3. Arbetslöshet och Utanförskap

detta är en fråga som har varit kärnfrågan i många val runt om i världen och avgjort många val också för den delen..när det gäller arbetslösheten så vill jag att europas gränser ska vara öppna för arbetskraft, om ett land har behov av arbetskraft, ska inte ett land tvingas vara utan, utan europas länder plus andra länder i världen ska sammarbeta mera, flytta fler företag till andra länder, mer globalicering så folk får samma förutsättningar över hela världen där kollektivavtal ska gälla, 6 timmars arbetsdag ska införas så fler kan komma i jobb på det viset, och om vi inte har jobb pga olika orsaker så får vi skapa jobb, sverige är så litet, och världen är så stor, sedan ska fler prsonliga brev eller cv göras på video eller film, om det behöver kompletteras kan man naturligt vis lämna in på annat sätt

4. Vård Skola och Omsorg

vården, skolan och omsorgen ska vara så statligt styrd som möjligt, som ska vara ägd av kommunerna och landstingen, inga ska särbehandlas, och då tror jag vården blir bättre för alla, då alla får samma vård överallt, detsamma gäller skolan och omsorgen, och alla i varje klass från årkurs 5 ska få låna en bärba dator av sin skola, på detta visset blir det lättare för varje barn att ha ordning på sina studier..skolan ska även uppmuntra till att elever använder sina privata bärbara datorer i mån av datorbrist, betygsystemet ska bli mer detaljerat, det räcker inte enbart att skriva g,vg eller mvg, ett siffer betyg 1-10 skulle skilja mer på eleverna.

5. Jämställdhet

jämställdheten ska gälla alla, man ska själv få bestämma över sitt egna liv, och inte föddas till något man inte vill, sen måste man detaljstudera varje fall så man fattar rätt beslut för varje individs förutsättningar i varje individs unga år, barnets bästa går före allt annat som man måste tolka från fall till fall

6. Invandring

jag tycker man borde öppna gränserna i varje land, i nuläget är det orättvist att tränden lutar åt, ju mer fattigare ett land är, desto högre folkmängd har landet. om fler invandrare flyttar till sverige får vi fler skattebetalare och samtidigt får ett fattigt land minskning på sin befolkning så dom kan rusta upp sitt land så det blir lönsamt och senare betala sverige för vår generösa invandringspolitik som vi kommer att få, vidare så ska fler bo i lägenheter, både svenskar och invandrare tillsammans, och på så sätt kan vi ta del av varandras kulturer och på det viset få respekt för varandra

7. Monarki eller Republik

monarkin i sverige ska avskaffas, och ersättas med en president, plus att den nyvarande kungen ska få ge bort sina gods och gårdar till staten, som kan använda detta till skola, vård och omsorg eller nåt annat, presidenten ska få en bostad med max 6 rum, plus en lokal han kan ta emot representanter från ambasader och utländska sändebud såväl svenska representanter från näringslivet

8. Sveriges Styre

sverige ska styras av en riksdag som den gör idag, där alla partier ska få samma möjligheter att uttrycka sig, ingen ska tystas ner, utan alla ska ha samma förutsättningar till debatt, på detta viset får inget parti fördel eller nakdel av att nekas att debbatera olika sakfrågor, och på detta viset kan vi hålla nere våldet på gatorna på grund av oklarheter grupperna sins emellan, och sedan ska sverige speciallicera sig på en vis typ av tillverkning, då kan vi exportera detta till länder där tillverkningen är låg för samma produkt, på så viss kan vi ta bort systembolaget och flytta detta till t.ex danmark. småpartier ska få mer inflyttande i riksdagen, dom ska kunna lägga motioner i riksdagen, men fortfarande ska riksdagens ledamöter som är invalda i sveriges riksdag för varje riksdagsparti som ej räknas bland småpartierna rösta igenom förslagen, alla motioner ska vara anonyma, så inte förslaget bara röstas på enbart pga partitillbehörs skull. en myndighet ska tillsättas som har till uppgift att sortera vilka motioner som behandlas i riksdagen

9. Djurhållning

pälsfarmarna ska inte finnas, alla kläder ska göras av växtmatrial eller fårull, mer kontroller bland sveriges bönder ska göras, alla höns ska vara frigående, alla kor ska fortfarande mjölkas, men en bonde ska ha fler kor så inte en ko behöver mjölkas onödigt mycket…dom övriga korna kan vara ute i en hage, husdjur ska bara bestå av hund och katt, om annat husdjur ska förekomma måste man ha speciellt tillstånd och utrustning för detta, alla djur måste till vetrinären för besiktning, minst en gång varje år, så det inte förekommer missskötsel i någon form. priset på katter ska gå upp, en katt ska i princip kosta lika mycket som en hund, stamtavlor på hundar ska tas bort, en hund som är renrasig är lika mycket värd som en blandras.

10 Utrikespolitik

all utrikespolitik sköts som idag av riksdag och regering, om så är fallet av en president..som ska ta tillvara sveriges intressen, Sverige ska fortsätta vara medlemmar i eu, då eu blir en motvikt till usa i dom flesta områden. och på så vis kan eu också ta en större del i den globala marnaden

11. Miljö

kärnkraften ska avlägsnas och samtidigt i takt med att den avlägsnas leda till att vi bygger ut till vatten, vind och vattenkraft..det ska även bli mer kontroller av egna producerade varor, och importerade, så sverige bara köper in miljövänliga prudukter så långt det är möjligt, mer satsningar på godståg och mindre på lastbilstrafik, plus mer lokalproducerad mat

12. Brott och Straff

sverige ska inte ha dödsstraff, utan behålla en rehabiliterningsvård vi har idag, men extrema fångar som har gjort extremt grova brott ska sitta på livstid, hela livet, utan chans till att bli fri.. men detta förutsätter att ingen ny bevisning har tillkommit i fallet. för mer, se punkt 15

13 Underklass, Medelklass och Överklass

Alla ska få samma lön oavsett vad man jobbar med, för att locka folk till dom mer avancerade utbildningarna så får dom andra förmånner, t.ex bostaden närmare arbetsplatsen, mm mm beroende viktighetsgraden i jobbet man utför

14. Kultur och Medborgarrätt

kulturen ska vara fri, både när det gäller museer, historiskt berättande, mm mm även allt som läggs upp på internet ska vara fritt, konstnärer och artister ska få intäckter från staten som täcker deras utgifter och inkomster, eftersom alla ska få lika lön oavsett arbete, och fra-lagen ska tas bort, men tillräcklig information på internet och på liknande platser ska lagras för att motverka eventuell brotslighet, men det ska bara plockas fram när det ska bli rättsak av saken..jag tycke man ska få fri fildelning för gamla spel som inte finns på internet eller i butik längre, det kan bara gynna spelvärlden för att sälja uppföljare till gamla spel

15. Lag och Ordning

Poliskåren ska finnas kvar i den utsträckning som idag, utökas när befolkningen växer och minska om befolkningen minskar, för att komplettera polisens arbete ska fler övervakare utbildas, som har som huvudsaklig uppgift att patrullera på gatorna och iakta och förebygga att inga brott begås, men utan att kränka medborgarrätten, för mer se punkt 12

16. Vin och Sprit och Tobak

systembolaget ska avskaffas helt, och ingen alkohol kommer heller att säljas privat eller i Ica-butiker eller liknande, om man vill köpa alkohol ska det köpas utomlands i en viss mängd för privat bruk, ingen vidareförsäljning.

17. Svenska kyrkan och Frikyrkor

Svenska kyrkan och Frikyrkorna ska få mer möjligheter att verka på fler ställen än idag, samlingspunkten kmmer fortfarande vara i kyrkorna, men kyrkorna ska också finnas där människorna är, 1 dag i veckan i skolor, matvaruhus, mm mm kort sagt, på allmäna platser där männskor är, mer synliga bland ungdommarna

18, Mobbning

mobbning finns tyvärr överallt, och detta ska förebyggas, speciellt i skolan, där man inte som idag ska gå i samma klass i 9 år, utan man ska växla från dag till dag ska man gå i lika klasser, då får barnet tillfälle att träffa kompisar på ett nyare sätt, en anti mobbningsgrupp ska finnas på varje skola, där minst 2 vuxna ska närvara. vuxna som blir mobbade ska få fler rättigheter i rättsväsendet, detta gäller även barn i skolan i extrema fall, psykologi ska införas på schemat, från årkurs 4, så barnen får en förståelse för varandra i mobbningssituationer

19. Det Svenska Försvaret

det svenska försvaret ska monteras ner och det ska bildas en yrkesarme, men inom eu, så låt oss säga att ryssland attackerar oss, då får vi hjälp av alla yrkesarmeer i eu, det blir både billigare och enklare och vi kn dela med oss av kunskaper från respektive länder, och sen kan vi i sverige påverka freden i europa

20. Europeisk Valuta

jag är för att vi investerar i att införa euron,men det är en förutsättning då att europas länder har en balanserad ekonomi den dagen vi går med..men om vi går med i euron, då blir det lättare att öppna gränserna och administrationen blir enklare, valutaväxlingen blir enklare eftersom svenskarna handlar och reser mycket i europa, det som är negativt är att kronan är ju en del av vår kultur, och vi drabbas av kursnedfall om det går dåligt bland andra europeiska stater..men sverige mår inte bra, handeln mår inte bra om vi ska isolera oss

21. Kollektivtrafiken

kollektivtrafiken ska vara fri i sverige, samtidigt som kollektivtrafiken ska bli mer utbyggd i landet, med fler avgångar vad gäller landsbyggds trafiken. kollektivtrafiken ska finansieras genom skatter

22. Landsbygden

sverige ska ha en levande landsbyggd, mer projekt ska satsas på landsbyggden, så folk har fler valfrihet var dom vill bo, till exempel när det gäller kollektivtrafiken, billigare boformer genom att bygga fler bostäder, och folk kan ha jobb i stan, och eftersom kollektivtrafiken är fri så uppmuntrar det till att flytta till landsbygden.

Annonser

8 reaktioner på ”PARTIPROGRAM

 1. ”6. Invandring

  jag tycker man borde öppna gränserna i varje land, i nuläget är det orättvist att tränden lutar åt, ju mer fattigare ett land är, desto högre folkmängd har landet. om fler invandrare flyttar till sverige får vi fler skattebetalare och samtidigt får ett fattigt land minskning på sin befolkning så dom kan rusta upp sitt land så det blir lönsamt och senare betala sverige för vår generösa invandringspolitik som vi kommer att få, vidare så ska fler bo i lägenheter, både svenskar och invandrare tillsammans, och på så sätt kan vi ta del av varandras kulturer och på det viset få respekt för varandra”

  Du verkar ju helt sjuk i huvudet. Noll koll.

 2. Hej Claes, håller med dig i nästan allt (utom det här att alla skall ha samma lön, det tror jag är en utopi och inget som främjar människans naturliga strävanden efter personlig utveckling). I övrigt helt rätt: Republik, fri invandring, avskaffa systembolaget, minska beroendet av kärnkraft osv…möjligen kan man tycka att kyrkorna får klara sig bäst fan de vill, deras överlevnad är inget som staten skall reglera eller vurma speciellt för. Kul att ses igen, vi var ju kollegor en gång i tiden ;)) /MVH Mattias

 3. hej mattias, kul att se dig här, jag vet vem du är och roligt att du tittar in, kuba har ju haft dom tankarna, om lika lön för olika arbeten, tror dm har det lite så nu med, men i en mer västerlänsk version.

 4. Hej Classe!
  Vill bara säga det, att det enda jag verkligen reagerade på i det du har skrivit här är att alla kläder ska göras av växtmaterial och fårull… Kläder gjorda av fårull är minst lika illa som pälsjackor och liknande. Största delen ull som används till kläder och annat exporteras från speciella ull-farmer i Australien. Där har fåren blivit uppfödda och framavlade för att kunna producera så mycket ull som möjligt. Deras skinn är rynkigt, så att de helt enkelt blir mer ull på dom. Först och främst är det hemskt bara det att dom tvingas vistas i det varma klimatet dom har i australien med all den ullen, flera av fåren kollapsar och dör av värmen under de hetaste månaderna på året. Men sen, pga deras rynkiga skinn, så fastnar det kiss och avföring i ullen i baken på dom, och då lägger flugor ägg i rynkorna, larverna kan sedan äta fåret levande. För att förhindra detta så har Australienska farmare börjat med en metod som kallas ”mulesing”, vilket innebär att dom binder fårens bakben och skär av stora bitar skinn och kött, oftast utan bedövning, i baken, eller fäster skruvstäds-liknande klämmor runt köttet tills det dör och stöts bort av kroppen.
  Så den delen tycker jag nog att du ska ta bort från ditt parti-program, om du vill värna om djurens bästa.

  Allt gott!
  Sanna

  • har du någon artikel eller video som styrker det du säger, det är inte det att jag inte tror dig, utan det är bara det att jag vill ha samma bild som du när jag ändrar i mitt partiprogram…för någonstans har ju du hämtat den kunskapen

CLASSES LILLA BLOGG ÄLSKAR KOMMENTARER

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s