bloggen av Claes-Göran Olofsson

här är alla böckerna jag ska ha läst när halvåret är slut, bibelvetenskap

JAG HAR FÅTT EN NY LOOK

rösta vad du tycker längst ner på sidan, vilken frisyr som blev bäst

IDAG ÄR DET HUNDENS DAG

gör något fint för en hund, idag är det ju hundens dag idag, men jag tycker man kan ha som mål att göra nåt bra för alla djur varje dag

här är några sidor där man kan hjälpa hundar

http://www.dogrescue.se/

 

http://www.hundarutanhem.se/

 

http://www.hundhjalpen.se/

 

http://hundstallet.se/

 

och här är djurens rätts tips om var man kan adoptera hundar

http://www.djurensratt.se/adoptera/omplaceringsregistret

och här är en youtubekanal där man räddar hundar

https://www.youtube.com/user/AnimalAidUnlimited

 

kommer även tänka på Katja som vi tyvärr fick lämna ifrån oss pga omständigheter i familjen, tänker på henne mycket❤

PÅ FÖRELÄSNING

 

 

 

I FÖRHÖR HOS POLISEN

jag har kollat lite med dom källor jag har hur man kan tolka vilka det är som står i bibelstället i uppenbarelseboken 7:4-10 och om man blandar ihop med det jag läser med min tolkning av den bibeltexten så tolkar jag det såhär… och jag har inte tagit upp de 144 000 i uppenbarelseboken 14 då det skulle ta upp ännu mer text, och eftersom jag tycker att det blev jättemycket text nu tycker jag att det räckte med uppenbarelseboken 7:4-10

såhär ser bibelstället ut jag skulle vilja prata om idag, det är hämtat från uppenbarelseboken 7:4-10 och texten ser ut såhär i bibel 2000
4Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar: 5av Judas stam tolv tusen märkta med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, 6av Ashers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, 7av Simons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, 8av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen, märkta med sigill.
9Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. 10Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”
jag förstår att det finns många tolkningar av detta bibelstället, allt från jehovas vittnen som tror att det är speciallt utvalda människor som kommer tillhöra dessa 144 000 som kommer vara med i himmelriket och styra kungariket jorden tillsammans med kungen jesus, det är därför jehovas vittnen firar sin minneshögtid med nattvard med att bara dom som tro sig tillhöra dessa 144 000 får ta av nattvarden, ingen av de dom som kommer leva i paradiset på jorden får ta av brödet och vinet, eftersom de inte kommer vara upptagna i himmelen som de 144 000 är, andra tolkar detta bibelstället som att man ska tolka bibelstället bokstavligt, alltså att det är judar från dessa tolv stammar som just är 12 000 från varje stam som kommer tillhöra dessa 144 000, andra katoliker (bara en del) tror att det är helgon som tillhör dessa 144 000.
men nu ska jag berätta vad jag tror, jag tror att detta bibelstället är symboliskt, att det talet ska stå för alla människor som tror på gud och Jesus, alltså samma människor som nämns i vers 9. för i princip allt i uppenbarelseboken är symboliskt, och det är mycket för att johannes ser detta i en uppenbarelse, och detta denna uppenbarelse som blivit bibelns sista bok, nämligen uppenbarelseboken.
144 000 står för 12x12x1000
12 står för israels stammar, och den andra tolvan står för de tolv patriarkerna och de tolv lärljungarna, 1000 i detta sammanhanget betyder ett oändligt antal, 1000 på denna tiden som johannes fick sin uppenbarelse på var talet 1000 ett stort tal, som betydde en oöverskådlig mängd, t.ex om vi ska göra en jämförelse idag så kanske jag säger till någon vän att – jag har ju sagt åt dig 1 miljon gånger att du ska låsa dörren när du går ut, detta betyder naturligtvis inte att jag sagt till min vän 1 miljon gåner, utan jag har sagt det så många gånger att han ska låsa dörren att jag tappat räkningen. för det är samma sak när jesus säger i lukasevangeliet kapitel 17:5-6 att det räcker att ha en tro stor som ett senapskorn
Apostlarna sade till Herren: ”Ge oss större tro.” 6Herren svarade: ”Om ni hade tro så stor som ett senapskorn skulle ni kunna säga till mullbärsträdet där: Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet! Och det skulle lyda er.
i vår värld när vi lever på 2000-talet så vet vi att senapskornet är inte världens minsta frö som jesus hänvisade till, men på den tiden då jesus levde så var senapsfröet det minsta fröet, för om jesus hade sagt ett annat frö som inte lärljungarna kände till så hade inte den liknelsen haft samma effekt.
och om man multiplicerar talet 1000 på denna tiden blir talet 1000 ännu mer betydelsefullt.
lägg märke till att johannes bara hör antalet 144 000 i vers 4, han ser dem inte, men sen när johannes ser dem så ser han så många människor att han omöjligt kan räkna dom. för dessa 144 000 är som en guds armé som kämpar mod det onda, för en romersk arme är indelad i fyrkanter, och varje fyrkant är 1000 man, och detta föreställde sig johannes när han hörde antalet, men sen när han ser den stora massan som nämns i vers 9 så är de klädda i vit a kläder, som är färgen för seger och glädje i bibeln, och detta betyder att armén har segrat över det onda. för kom ihåg att de kristna är guds armé, som ska bekämpa det onda även här på jorden.
johannes skriver inte bara på detta stället att han hör att det ska vara en sak, och sedan när han vänder sig om så är det något annat, men ändå samma sak, det är som att vänta på ett mynt, och först se kronan, och sen i andra tillfället se klaven, men det är samma mynt. som i uppenbarelseboken 5, där han förväntar sig se ett lejon, men istället vänder sig om och ser ett lam, och både lamet och lejonet representerar ju jesus, lejonet som representerar jesus makt, och lamet som representerar jesus när han dog på korset, lamet på gameltestamentlig tid var en symbol på renhet, och på abrahams tid så sa ju gud att han skulle offra sin ende son för att gud ville se om abraham var trogen gud eller ej, men sedan när abraham precis skulle döda isak så stoppade gud honom och de offrade en bagge istället.
och om vi titta på uppenbarelseboken 17:1-6 som också visar oss att johannes åter igen tror att han ska se en sak, men sen ser nåt annat. men som symboliserar samma sak.
1Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. 2Henne har kungarna på jorden horat med, och jordens invånare har berusat sig med hennes otukts vin.” 3Och han förde mig i anden ut i öknen. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött odjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4Och kvinnan var klädd i purpur och scharlakansrött och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, som var full av skändligheter och smutsen från hennes otukt. 5Och på hennes panna var ett namn skrivet, en hemlighet: det stora Babylon, moder till alla skökor och skändligheter på jorden. 6Och jag såg att kvinnan var berusad av blodet från de heliga och blodet från Jesu vittnen. Och jag såg på henne med stor förundran.
den stora skökan…även kallad babylon ska representerar det tidiga romerska riket med dess många avgudar och och att dom hade tagit livet av många kristna, att dom utnytjar systemet för att få egna fördelar, det står också att hon är full, och med detta menar jag att hon är full av självbeundran och att hon tror att hon är odödlig..babylon är oxå en kontrast till det himelska jerusalem, babylon representerar ett system som motarbetar gud. De sju huvuderna på odjuret representerar de sju kullarna rom byggdes på, det kan du läsa mer om på denna sidan.. https://sv.wikipedia.org/wiki/Roms_sju_kullar , hornen representerar människans millitärmakt och arrogans emot gud. och Odjuret representerar satan.

och en annan sak om vildjuret och vattnet, att man inte kunde se någon koppling mellan dessa två..min förklaring till kopplingen är som jag redan har skrivit lite om är staden rom, här är ju bibelstället om vattnet… 1Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sade: ”Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten…skökan är som jag nämnde innan representerad av babylon, som ska representera, avgudadyrkan, självgodhet mm och ”stora vatten” är representerad av rom, som var en handelsstad, som hade kontroll över hela handeln på medelhavet, från brittiska öarna till floden Eufrat. rom var ju ett världsherravälde på denna tiden, en välmående stad, eftersom vatten ger liv. representerar paradiset, edens lustgård. och vad gäller odjuret så är det ju så att odjurets sju huvuden representerar de sju kullar som Rom byggdes på….mitt svar är alltså Rom
och det kan inte vara bokstavliga judar eftersom jesus upplöste det gamla förbundet, så den gamla lagen är inget skydd mot den kommande domen som romarbrevet 2: 12-29 visar
12Alla som har syndat utan lag skall också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen skall dömas genom lagen. 13Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare. 14Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. 15Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig. 16Det skall framgå den dag då Gud, enligt det evangelium jag har fått från Jesus Kristus, dömer vad som är fördolt hos människan.
17Du kallar dig jude och förlitar dig på lagen, du är stolt över din Gud, 18känner hans vilja och kan avgöra vad som är väsentligt – du har ju vägledning i lagen. 19Du tror dig om att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor i mörker, 20en fostrare för oförståndiga, en lärare för omogna – du äger ju kunskapen och sanningen i lagens gestalt. 21Du undervisar alltså andra men inte dig själv. Du förbjuder stöld men är själv en tjuv. 22Du fördömer äktenskapsbrott men begår det själv. Du avskyr de hedniska gudarna men drar dig inte för att plundra dem. 23Du är stolt över lagen men vanärar Gud genom att överträda den, 24ty som det står skrivet: För er skull smädas Guds namn bland hedningarna. 25Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren. 26Om nu en oomskuren följer lagens bud, skall inte han få räknas som omskuren? 27Då kommer han som till kroppen är oomskuren men fullgör lagen att döma dig som överträder lagen fast du har skriftens bokstav och omskärelsen. 28Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. 29Jude är man i sitt inre, och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor.
i romarbrevet 8:1-11 kan vi läsa denna text där man mycket tydligt förklarar vad som är det underbara budskapet i nya förbundet.
Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. 2Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. 3Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. 4Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur. 5Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. 6Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. 7Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 8De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. 9Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. 10Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 11Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.
detta bibelstället i romarbrevet 9: 6-8 så gör bibeln en tydlig markering att man inte gör någon skillnad i det nya förbundet om man är jude eller ej.
6Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare, 8det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande.
gal 3:29 ytterligare ett ställe om att jesus upphävde lagen
29Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.
i gal 6:16 visar bibeln också att det inte spelar någon roll om man är jude eller ej
15Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. 16Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.
och i filipperbrevet 3:3 nämns det också
3Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre
denna bibeltext vittnar om att det är ett stort folk som kommer bli guds folk.
1Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. 2Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar.
i rom 11:26 står det också om att de som är från gamla testamentet är lika mycket värda som nya testamentet
26Men då skall hela Israel bli räddat, som det står skrivet: Från Sion skall befriaren komma och ta bort all synd från Jakob
i jesaja 59:20-21 så beskriver bibeln i gamla testamentet vad som komma skall
0Han kommer till Sion som befriare,
till dem i Jakob som upphör med sina brott,
säger Herren.
21Detta är mitt förbund med dem, säger Herren: Min ande som fyller dig och mina ord som jag har lagt i din mun skall alltid bli kvar hos dig och dina barn och dina barns barn, säger Herren, nu och för evigt.
i jakobbrevet 1:1 så visar bibeln att de tolv stammarna och jesus tjänare är av samma slag
1Hälsningar från Jakob, Guds och herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen.
och i jesaja 11:12 så står det att de tolv stammarna inte längre finns kvar, att dom har upplösts, men bibeln antyder också att de tolv stammarna är från alla världens hörn.
12Han skall höja ett fälttecken för folken,
förena de skingrade av Israel
och samla de kringspridda av Juda
från jordens fyra hörn.
uppenbarelseboken 21:12-17 nämner också om hur det nya jerusalem ser ut, som man kan anknyta till guds folk.
12Den hade en stor och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. 13I öster var tre portar, i norr tre portar, i söder tre portar och i väster tre portar. 14Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
15Och han som talade till mig hade en måttstock av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. 16Staden var byggd i fyrkant och dess längd var som dess bredd. Och han mätte upp den med sin måttstock till tolv tusen stadier; längden, bredden och höjden var lika. 17Och han mätte upp muren till etthundrafyrtiofyra alnar efter människornas mått, som också var ängelns.
guds sigill kan man hänvisa till genom uppenbarelseboken 9:4, där jag tolkar det som att sigillet är den helige anden
De blev tillsagda att inte skada gräset på jorden, inte heller någon annan grönska eller något träd utan bara de människor som inte bär Guds sigill på sin panna.
i följande ställen i bibeln kan man läsa om israels armé, för de 144 000 var som en armé som stred mot det onda
4 moseboken 31:4-6
. 4Tusen man från var och en av Israels stammar skall ni sända ut i strid.
5Av Israels ätter togs tusen man ut från varje stam, 12 000 stridsrustade män. 6Mose sände dem ut i strid, tusen man från varje stam, och tillsammans med dem Pinechas, prästen Elasars son, som förde med sig de heliga föremålen och signaltrumpeterna.
4 moseboken 1:20-21
20Av Rubens, Israels förstföddes, ättlingar förtecknades, släkt för släkt och familj för familj, med varje namn för sig, person för person, alla av manligt kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 21De mönstrade av Rubens stam var 46 500 man.
1 krönikeboken 27:1-15
Förteckning över israeliternas familjeöverhuvuden, högre och lägre officerare och uppsyningsmän, som tjänade kungen i allt som hade att göra med avdelningarna, vilka var i tjänst en månad var under årets alla månader. Varje avdelning bestod av 24 000 man.

2Över den första avdelningen, som tjänstgjorde under första månaden, hade Jishbaal, Savdiels son, befälet. Hans avdelning var på 24 000 man. 3Han hörde till Peres släkt och hade högsta befälet över alla officerare som tjänstgjorde under första månaden.

4Över den andra månadens avdelning hade Dodaj av Achoachs släkt befälet. Hans avdelning var på 24 000 man.

5Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje månaden, var Benaja, översteprästen Jojadas son. Hans avdelning var på 24 000 man. 6Denne Benaja var en hjälte bland de trettio och hade befälet över de trettio. Hans avdelning stod under befäl av hans son Ammisavad.

7Den fjärde, som tjänstgjorde under fjärde månaden, var Asael, Joavs bror, och efter honom hans son Sevadja. Hans avdelning var på 24 000 man.

8Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden, var befälhavaren Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

9Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var Ira, Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning var på 24 000 man.

10Den sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

11Den åttonde, som tjänstgjorde under åttonde månaden, var Sibbekaj av Hushas släkt, som hörde till Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

12Den nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var Avieser från Anatot av Benjamins stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

13Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var Mahraj från Netofa av Serachs ätt. Hans avdelning var på 24 000 man.

14Den elfte, som tjänstgjorde under elfte månaden, var Benaja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning var på 24 000 man.

15Den tolfte, som tjänstgjorde under tolfte månaden, var Heldaj från Netofa av Otniels släkt. Hans avdelning var på 24 000 man.
i mitt tycke så kan man relatera till hesekiel 37:10-14 med de 144 000 som nämns i uppenbarelseboken 7:4
10Jag profeterade som han hade befallt mig. Då fylldes de av anden, de fick liv och reste sig upp, en väldig här.
11Han sade till mig: ”Människa! Dessa ben är Israels folk. De säger: Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. 12Profetera därför och säg till dem: Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till Israels land. 13När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren. 14Jag skall fylla er med min ande och ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då skall ni inse att jag är Herren. Jag har talat, och jag skall göra som jag har sagt, säger Herren.”
jesus tar också upp i bergspredikan matteusevangeliet kap 5:17-48 om skillnaderna mellan gamla och nya testamentet, som visar att det inte är någon skillnad mellan jude och grek, eller mellan människa och människa, vilket gör (som jag redan har pratat om) att detta bibelstället i uppenbarelseboken 7:4-10 inte kan tolkas bokstavligt.
17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 19Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. 20Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Jesus skärper lagens bud
21Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. 22Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. 23Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, 24så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. 25Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 26Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

27Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. 29Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. 30Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

31Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. 32Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.

33Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. 34Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; 35inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. 36Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. 37Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.

Älska era fiender
38Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. 42Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

43Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

SKUTAN – FELNAVIGERING

jag tänkte ta upp ett bibelställe där ateistbibeln tror att Jesus kallar Petrus för satan,

i Matteus kap 16 vers 23 så står det såhär enligt ateistbibeln 23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Håll dig på din plats, Satan. http://www.ateistbibeln.se/jesus-kallar-larljunge-sata/

det som ateistbibeln har utelämnat är fortsättningen på versen, här är hela versen…

23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.

Jesus hade precis berättat för sina lärjungar i verserna innan att han skulle till Jerusalem och lida mycket och utsättas för många plågor och sedan dö, och sedan uppstå igen på den 3:dje dagen, detta bibelstället Matteus 16:23 betyder inte att det är Petrus som är satan som ateistbibeln säger, utan satan användes Petrus som ett verktyg när Satan insåg att han själv inte kunde få Jesus på fall, Petrus känner inte till guds plan i sin helhet, utan började tänka i mänskliga tankar, människans förstånd är begränsat, och därför kan människan välja att tänka ur ett mänskligt perspektiv och inte se helheten som gud gör, för gud har en plan för oss alla, men vi kan av olika anledningar falla bort ifrån denna plan, pga satan och den fria viljan, ett känt exempel är ju när eva tar emot den förbjudna frukten i edens lustgård. och eftersom gud har gett oss en fri vilja så är det vi själva som bestämmer vilka vägar vi vill ta i livet. och när jesus säger ”håll dig på din plats satan” eller ”håll dig bakom mig satan” så är det inte Petrus som ska hålla sig på sin plats eller bakom Jesus, utan satan ska inte vara i  vägen för Jesus och det han ska göra, alltså göra oss människor fria från synd.

jesus har frestats tidigare av satan, så att jesus skulle misslyckas med sitt uppdrag att göra ett nytt förbund med guds folk, ett tydligt exempel är i Matteus-evangeliet kap 4 vers 1-11

1Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. 2När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” 4Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.

5Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren 6och sade: ”Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten.7Jesus sade till honom: ”Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov.

8Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet 9och sade: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” 10Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.11Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

i båda dessa bibelställen så erbjuder Satan Jesus att bli kung utan att behöva lida, jesus avslöjar att det är Satan som försöker nå ut med sin frestelse genom Petrus, Petrus tänker inte guds tankar utan en människas tankar. människan är som sagt begränsad och tänker som en människa. Petrus visste mer om Jesus än den stora massan som följde Jesus, men här visar bibeln att även om man kan mycket om vem jesus är och följer Jesus, så är Petrus ett tydligt exempel på att även människor som är väldigt nära Jesus, och Petrus såg ju faktiskt Jesus i det levande livet, kan frestas av satan och begå felaktiga handlingar, och att människan har svårt att förstå guds plan, men jesus som är felfri kan inte frestas. och trots att Petrus var bekant med att messias skulle torteras och lida så kunde han inte ta det till sig, för det står nämligen i psalm 22, Jesaja 53:10, Sakarja 12:10, 13:7 om messias lidande.

för den goda nyheten som bibeln lär oss kan vi hitta i 1 korintierbrevet 15 vers 1-4  1Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står 2och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. 3Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, 4att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna

och jesus förutsäger även sin död i Johannes-evangeliet kap 12 vers 23-28

23Och Jesus svarade dem: ”Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. 25Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. 26Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.

27Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. 28Fader, förhärliga ditt namn.” Då hördes en röst från himlen: ”Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.”

och i apostlagärningarna 2:23-24 står det om guds plan såhär

23han utlämnades efter Guds beslut och plan, och ni lät laglösa spika fast och döda honom. 24Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp.

Om du/ni har ett bibelställe som ni vill att jag ska ta upp och förklara utifrån mitt synsätt och mina böcker jag har till handa så kan ni skiva ett mail till classeslillablogg@Hotmail.com eller skriva en kommentar här på bloggen, ha det bäst🙂

Etikettmoln